Chemdey Monastery1 Chemdey Monastery2 Chemdey Monastery3 Lamayuru Monastery Lamayuru to Chilling Trek 1 Lamayuru to Chilling Trek2 Lamayuru to Chilling Trek3 Lamayuru to Chilling Trek4 Leh to Kargil Road 1 Leh to Kargil Road 2 Leh to Kargil Road 3 Leh1 Leh2 Leh3 Leh4 Leh5 Leh6 Leh7 Likir Monastery Lukung1 Lukung2 Manali to Leh Road1 Manali to Leh Road2 Manali to Leh Road3 Manali to Leh Road4 Manali to Leh Road5 Manali to Leh Road6 Manali to Leh Road7 Manali to Leh Road8 Markha Valley1 Markha Valley2 Markha Valley3 Near Chilling Near Mulbekh Near Wanla Pangong Tso 1 Pangong Tso2 Panjila Road to Chang La Pass Shillakong Gorge Stok Canyon Stok Canyon2 Stok Canyon3 Stok Canyon4 Stok Kangri1 Stok Kangri2 Stok Kangri3 Tangol Thiksey Monastery Zanskar River
Slideshow Images by VisualSlideshow.com v2.0

 

 

Back

 

Home

 

 

2016  Dr. Tuin